کفش رسمی
PropertyID
Property
Description
نام کفش رسمی زنانه
2437
برند
2438
نوع
2439
صندل رسمی
کفش رسمی
جنس بدنه
2440
جنس پوشش داخل
2441
جنس زیره
2442
جنس بند
2443
جنس سگگ
2444
اندازه پاشنه
2447
تخت
کم
متوسط
بلند
خیلی بلند
اندازه لژ
2448
ویژگی
2449
کفش ساده
جلو بسته
جلو باز
پشت باز
بند دار
بدون بند
صندل لاانگشتی
سگگ قابل تنظیم
لژ دار
تزئینات
کفی عاج دار
وزن
2450
بسته بندی
2453
بارکد
2454
توضیحات
2455
تصویر200 * 200
6654
عکس بزرگ
7045
عنوان
7454
توضیحات
7455
عکس کوچک 1
8286
عکس اورجینال
54392
طرح
77671
کد کالا
77672
سایز
77673
ویژگی
77674
رنگ بندی
78292