نرم افزار
PropertyID
Property
Description
نام نرم افزار
27226
برند نرم افزار
27227
شماره مدل
27228
تاریخ انتشار
27229
توسعه دهنده
27230
نوع
27231
سیستم عامل
نرم افزار سیستم
برنامه نویسی
شبکه و سرور
ابزاری
ارتباطی
کاربردی
موبایل
آموزشی
سرگرمی
فرهنگی
صنعتی
میان افزار
فروشگاهی
حسابداری
گرافیکی
مالتی مدیا
هک
مجموعه نرم افزاری
نسخه
27232
وضعیت توسعه
27233
فعال
غیر فعال
پایگاه داده
27234
SQL SERVER
MYSQL
ORACLE
ACCESS
SYBASE
DB2
JDBC
ODBC
PL/SQL
T-SQL
Swis-SQL
PostgreSQL
نوشته شده با زبان های
27235
.NET
JAVA
JavaScript
PHP
J2EE
C
C++
C#
Objective-C
ASP
Web Programming
Basic (all variants)
Delphi
python
Ruby
JavaScript
SQL
ASP.NET
Go
Erlang
D
Xhp
Scala
Perl
سیستم عامل
27236
Windows
Linux
Unix
Mac
Android
DOS
IOS
Bada
Symbian
Palm
Cross-platform
متدولوژی تولید نرم افزار
27237
SSADM
RUP
Agile method (به غیر از XP)
Incremental
waterfall
XP
spiral
prototyping
RAD
معماری
27238
Client Server
Event driven
Service oriented
Three-Tier
Two-Tier
File Server
MainFrame
ARM
بستر سخت افزاری
27239
رایانه
تلفن همراه
سرور
پردازنده مرکزی (Mainframe)
حداقل پیکربندی سخت افزاری
27240
CPU
RAM
Hard Disk
کارت صدا
کارت گرافیک
مانیتور
DVD-ROM
قفل سخت افزاری
27241
دارد
ندارد
نرم افزارهای پیش نیاز
27242
حجم
27243
رابط
27244
TCP/IP
پورت سریال
مجوز
27245
تعداد مجوز نصب
27246
زبان نرم افزار
27247
فارسی
انگلیسی
عربی
فرانسه
آلمانی
اسپانیایی
ایتالیایی
روسی
چینی
ترکی
گرجی
ارمنی
آذری
اندونزیایی
تایلندی
اردو
هندی
ویژگی ها
27248
راهنمای استفاده
راهنمای راهبری
راهنمای فنی و نگهداری
سادگی محیط نرم افزار
سازگاری برنامه
ایجاد فایل پشتیبان
گواهی های تولید
27249
روش پشتیبانی و رفع مشکل
27250
نحوه به روزرسانی
27251
رنگ محیط نرم افزار
27252
ابعاد بسته بندی
27253
وزن بسته بندی
27254
توضیحات بیشتر
27255
عکس کوچک 1
27256
عکس کوچک 2
27257
عکس کوچک 3
27258
عنوان
27259
توضیحات
27260
عکس اورجینال
54312