مرغ
PropertyID
Property
Description
نام مرغ
94445
مدل مرغ
94446
برند مرغ
94447
نوع مرغ
94448
چند روزه
تخم گذار
گوشتی
شاخدار
محلی
مسابقه
مروارید
بومی
مرندی
نژاد
94449
سن
94450
واکسینه
94451
حداکثر وزن
94452
میزان تخم گزاری
94453
مشخصات گوشت
94454
مشخصات تخم مرغ
94455
تغذیه
94456
شرایط پرورش
94457
نحوه ارسال
94458
ابعاد
94459
وزن
94460
کاربرد
94461
ویژگی
94462
گروه رنگی
94463
سفید
سیاه
قرمز
صورتی
زرد
نارنجی
سبز
آبی
بنفش
زرشکی
سرمه ای
قهوه ای
نقره ای
طلایی
خاکستری
رنگ
94464
گواهینامه
94465
توضیحات
94466
عکس اورجینال
94467
عکس کوچک 1
94468
عکس کوچک 2
94469
عکس کوچک 3
94470
عنوان
94471
توضیحات
94472