پروژه تجهیز سالن ورزشی
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
27969
تاریخ اجرا
27970
محل اجرا
27971
پروژه شامل
27972
طرح بندی زمین و تجهیزات ورزشی
طراحی سازه
تور کشی
تور کشی سقف
ضربه گیر
نیمکت تماشاچی
نیمکت ذخیره
صندلی داوری
کفپوش
رختکن
تیر دروازه
اسکوربرد
آکوستیک صدا
نورپردازی
انرژی و پایداری
چمن مصنوعی
بسکتبال سقفی
پایه بسکتبال
پایه والیبال
پایه بدمینتون
محصولات به کار رفته
27973
شرح پروژه
27974
مدت زمان اجرای پروژه
27975
روز
هفته
ماه
سال
روز
هفته
ماه
سال
عکس کوچک 1
27976
عکس کوچک 2
27977
عکس کوچک 3
27978
عنوان
27979
توضیحات
27980
عکس اورجینال
54307