پروژه راهبند
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
88779
تاریخ انجام
88780
محل پروژه
88781
نوع پروژه
88782
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
88783
بازسازی
نوسازی
فضای سازه
88784
نوع راهبند
88785
ستونی
بازویی
بلوکی
آکاردئونی
عملکرد
88786
اتوماتیک
دستی
ابعاد
88787
نوع موتور
88788
مکانیزم
88789
سرعت عملکرد
88790
محل نصب
88791
فضای داخلی
فضای خارجی
متریال
88792
کاربری فضا
88793
مسکونی
اداری
تجاری
صنعتی
پارکینگ
کاربرد سازه
88794
رنگ
88795
شرح پروژه
88796
مدت زمان اجرای پروژه
88797
روز
هفته
ماه
سال
عکس اورجینال thumbnail original المصغرات الأصلي Thumbnail original Vorschaubild Miniatura original Оригинальный эскиз 缩略图原始 Orijinal orijinal thumbnail ორიგინალური thumbnail բնօրինակը thumbnail orijinal thumbnail asli เดิมภาพขนาดย่อ تھمب نیل اصل थम्बनेल मूल
88798
عکس کوچک 1
88799
عکس کوچک 2
88800
عکس کوچک 3
88801
عنوان
88802
توضیحات
88803