پروژه درب اتوماتیک
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
88751
تاریخ انجام
88752
محل پروژه
88753
نوع پروژه
88754
طراحی
نوع بهسازی
88755
بازسازی
فضای سازه
88756
نوع درب
88757
ابعاد درب
88758
تعداد لنگه درب
88759
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
میزان بازشو
88760
ارتفاع لنگه درب
88761
تعداد موتور
88762
1
2
3
4
5
مکانیزم
88763
ماژول
88764
سنسور
88765
محل نصب
88766
فضای داخلی
فضای خارجی
متریال درب
88767
کاربری فضا
88768
مسکونی
اداری
تجاری
صنعتی
پارکینگ
کاربرد سازه
88769
رنگ
88770
شرح پروژه
88771
مدت زمان اجرای پروژه
88772
روز
هفته
ماه
سال
عکس اورجینال thumbnail original المصغرات الأصلي Thumbnail original Vorschaubild Miniatura original Оригинальный эскиз 缩略图原始 Orijinal orijinal thumbnail ორიგინალური thumbnail բնօրինակը thumbnail orijinal thumbnail asli เดิมภาพขนาดย่อ تھمب نیل اصل थम्बनेल मूल
88773
عکس کوچک 1
88774
عکس کوچک 2
88775
عکس کوچک 3
88776
عنوان
88777
توضیحات
88778
توضیحات اسلایدر متن
96374