پروژه ها
PropertyID
Property
Description
نام
86573
نام دامنه
86574
مخاطب
86575
متخصصین وب
عمومی
صاحبین مشاغل
کارآموزان
نوع فعالیت
86576
نوع پروژه
86577
B2B
B2C
C2B
C2C
B2A
G2C
G2G
تاریخ شروع طراحی
86578
تاریخ شروع فعالیت
86579
توسعه دهنده
86580
وضعیت توسعه
86581
در حال توسعه
توسعه یافته
متوقف شده
پیشرفت کار
86582
قابلیت واگذاری به غیر
86583
واگذار شده
غیر قابل واگذاری
قابل واگذاری
قابل دسترسی
86584
بله
خیر
مجوزها
86585
زبان برنامه نویسی
86586
سیستم عامل
86587
شیوه کسب و کار
86588
off line
ONLINE
دروازه شبکه (PORTAL)
چند زبانه
86589
فارسی
انگلیسی
عربی
فرانسه
آلمانی
اسپانیایی
روسی
چینی
ترکی
گرجی
ارمنی
آذری
اندونزیایی
تایلندی
اردو
هندی
ابتکار
86590
اختراعات
86591
مهارت هایی که می آموزید
86592
مالک
86593
بنیانگذاران
86594
مدیران اجرایی
86595
تعداد کارکنان
86596
اعضای درگیر پروژه
86597
دفتر مرکزی
86598
شرکت‌های وابسته
86599
توضیحات
86600
عکس اورجینال
86601
عکس کوچک 1
86602
عکس کوچک 2
86603
عکس کوچک 3
86604
عنوان
86605
توضیحات
86606