خدمات
PropertyID
Property
Description
نام
86544
نام دامنه
86545
مخاطب
86546
متخصصین وب
عمومی
صاحبین مشاغل
کارآموزان
نوع فعالیت
86547
نوع پروژه
86548
B2B
B2C
C2B
C2C
B2A
G2C
G2G
تاریخ شروع طراحی
86549
تاریخ شروع فعالیت
86550
توسعه دهنده
86552
وضعیت توسعه
86553
در حال توسعه
توسعه یافته
متوقف شده
پیشرفت کار
86554
قابل دسترسی
86555
بله
خیر
مجوزها
86556
زبان برنامه نویسی
86557
سیستم عامل
86558
روش های تحویل
86559
توزیع دیجیتال
اشتراک پرونده
On-premises
Product bundling
Pre-installed
Retail software
اجاره نرم‌افزار
چند زبانه
86560
فارسی
انگلیسی
عربی
فرانسه
آلمانی
اسپانیایی
روسی
چینی
ترکی
گرجی
ارمنی
آذری
اندونزیایی
تایلندی
اردو
هندی
چرخه ارائه service
86561
پشتیبانی بلند مدت
تعمیر نگهداری تا پایان قرارداد
پشتیبانی مادام العمر
نگهداری پس از پایان قرارداد با هزینه اشتراک
ابتکارها
86562
اختراع ها
86563
مهارت هایی که می آموزید
86564
مدیران اجرائی
86565
توضیحات
86566
عکس اورجینال
86567
عکس کوچک 1
86568
عکس کوچک 2
86569
عکس کوچک 3
86570
عنوان
86571
توضیحات
86572