فیلتر ممبران
PropertyID
Property
Description
نام فیلتر ممبران
84562
مدل فیلتر ممبران
84563
برند فیلتر ممبران
84564
سایز (in)
84565
ظرفیت (gal)
84566
ضخامت
84567
جنس
84568
SFCA
aPES
PTFE
NYL
CN
CA
GF
MCE
PVDF
 RC
PA
PSF
سیستم فیلتراسیون
84569
اسمز معکوس
نانوفیلتراسیون
اولترافیلتراسیون
میکروفیلتراسیون
مواد فیلترشونده
84570
دقت حذف املاح (μ)
84571
قطر منافذ (μm)
84572
حداکثر سختی قابل قبول TDS (PPM)
84573
درصد حذف املاح (%)
84574
فضای موثر (m2)
84575
فشار عملکرد (bar)
84576
دبی خروجی (l/min)
84577
نسبت بازیابی (%)
84578
حداکثر دمای کارکرد (°C)
84579
حداکثر فشار کارکرد (bar)
84580
حداکثر دبی خروجی (l/min)
84581
محدوده PH عملکرد
84582
حداکثر گل آلودی
84583
حداکثر SDI
84584
حداکثر تمرکز کلر (mg/L)
84585
قطر خارجی (cm)
84586
طول غشاء اسمزی (cm)
84587
طول کل فیلتر (cm)
84588
محدوده دمای آب ورودی
84589
عمر مفید
84590
ابعاد (میلیمتر)
84591
وزن ( گرم )
84592
درجه رطوبت کارکرد (%)
84593
دمای کارکرد (سانتی گراد)
84594
کاربرد
84595
صنعتی
تجاری
مسکونی
گروه رنگی
84596
سفید
سیاه
قرمز
صورتی
زرد
نارنجی
سبز
آبی
بنفش
زرشکی
سرمه ای
قهوه ای
نقره ای
طلایی
خاکستری
رنگ
84597
پشتیبانی و خدمات پس از فروش
84598
تامین و تعمیر قطعات
تعویض و تعمیر محصول
حمل
نصب
گواهینامه
84599
مدت زمان تعویض و تعمیر
84600
روز
هفته
ماه
سال
مدت زمان تامین قطعات و تعمیر
84601
روز
هفته
ماه
سال
توضیحات
84602
عکس اورجینال
84603
عکس کوچک 1
84604
عکس کوچک 2
84605
عکس کوچک 3
84606
عنوان
84607
توضیحات
84608