رزین سختی گیر
PropertyID
Property
Description
نام رزین سختی گیر
84522
مدل رزین سختی گیر
84523
برند رزین سختی گیر
84524
نوع رزین سختی گیر
84525
آنیونی
کاتیونی
ظرفیت تبادل
84526
قدرت
84527
ضعیف
قوی
قطر
84528
محدوده PH
84529
حداکثر دما
84530
چگالی
84531
قطر موثر
84532
ضریب یکنواختی
84533
مواد تشکیل دهنده
84534
دیوینیل بنزن
84535
حالت
84536
درصد رطوبت
84537
تغییر حجم
84538
غلظت مورد استفاده
84539
شرایط نگهداری
84540
حجم
84541
بسته بندی
84542
میزان مصرف
84543
ابعاد (میلیمتر)
84544
وزن ( گرم )
84545
درجه رطوبت کارکرد (%)
84546
دمای کارکرد (سانتی گراد)
84547
کاربرد
84548
صنعتی
تجاری
مسکونی
گروه رنگی
84549
سفید
سیاه
قرمز
صورتی
زرد
نارنجی
سبز
آبی
بنفش
زرشکی
سرمه ای
قهوه ای
نقره ای
طلایی
خاکستری
رنگ
84550
پشتیبانی و خدمات پس از فروش
84551
تامین و تعمیر قطعات
تعویض و تعمیر محصول
حمل
نصب
گواهینامه
84552
مدت زمان تعویض و تعمیر
84553
روز
هفته
ماه
سال
مدت زمان تامین قطعات و تعمیر
84554
روز
هفته
ماه
سال
توضیحات
84555
عکس اورجینال
84556
عکس کوچک 1
84557
عکس کوچک 2
84558
عکس کوچک 3
84559
عنوان
84560
توضیحات
84561