بلبرینگ
PropertyID
Property
Description
نام بلبرینگ
77815
مدل بلبرینگ
77816
برند بلبرینگ
77817
ظرفیت تحمل بار (kg)
77818
میزان بار اولیه (kg)
77819
محدودیت سرعت (rpm)
77820
زاویه تماس
77821
قطر داخلی (mm)
77822
جنس ساچمه
77823
شیار
77824
تعداد ردیف
77825
طول عمر کارکرد
77826
ابعاد (میلیمتر)
77827
وزن ( گرم )
77828
درجه رطوبت کارکرد (%)
77829
دمای کارکرد (سانتی گراد)
77830
گروه رنگی
77831
خاکستری
طلایی
نقره ای
قهوه ای
سرمه ای
زرشکی
بنفش
آبی
سبز
نارنجی
زرد
صورتی
قرمز
سیاه
سفید
رنگ
77832
پشتیبانی و خدمات پس از فروش
77833
نصب
حمل
تعویض و تعمیر محصول
تامین و تعمیر قطعات
گواهینامه
77834
مدت زمان تعویض و تعمیر
77835
سال
ماه
هفته
روز
مدت زمان تامین قطعات و تعمیر
77836
سال
ماه
هفته
روز
توضیحات
77837
عکس اورجینال
77838
عکس کوچک 1
77839
عکس کوچک 2
77840
عکس کوچک 3
77841
عنوان
77842
توضیحات
77843