پروژه نورپردازی مسکونی
PropertyID
Property
Description
نام پروژه نورپردازی مسکونی
58004
تاریخ انجام
58005
محل پروژه
58006
نوع پروژه
58007
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
58008
بازسازی
نوسازی
نوع نورپردازی
58009
هوشمند سازی
روشنایی
دکوراتیو
صفحه نمایش
هنری
پزشکی
آموزشی
عکاسی
محیط های صنعتی
مساحت پروژه ( مترمربع )
58010
تعداد طبقات
58011
متد نورپردازی
58012
سبک نورپردازی
58013
مدرن
کلاسیک
کلی
محیطی
تاكیدی
كاربردی
دكوراتیو
شرقی
صنعتی
هنری
پست مدرن
روستیک
مینیمال
نئوکلاسیک
سنتی
انتقالی
متریال به کار رفته
58014
رنگ
58015
شرح پروژه
58016
مدت زمان اجرای پروژه
58017
روز
هفته
ماه
سال
عکس کوچک 1
58018
عکس کوچک 2
58019
عکس کوچک 3
58020
عنوان
58021
توضیحات
58022
عکس اورجینال
61441