پروژه روف گاردن
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
57592
تاریخ انجام
57593
محل پروژه
57594
نوع پروژه
57595
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
57596
بازسازی
نوسازی
مساحت پروژه ( مترمربع )
57597
ارتفاع پروژه (متر)
57598
گونه گیاهان
57599
سیسم زیر سازی
57600
روش کاشت
57601
سطحی
داخلی
نحوه آبیاری
57602
بارانی
قطره ای
سطحی
تحت فشار
شیاری
موجی
غرقابی
نواری
کابلی
کوزه ای
سیستم آبیاری
57603
دستی
نیمه اتوماتیک
اتوماتیک
سیستم روشنایی
57604
متال هالید
نور افکن
ال ای دی
فیبرهای نوری
فلورسنت
هالوژن
فضاهای تعبیه شده
57605
آلاچیق
سازه پارچه ای
برکه
آبنما
دیوار سبز
سقف چوبی
جوی آب
نیمکت
باربیکیو
اتاق
سرویس بهداشتی
کشور سازنده متریال
57606
کاربرد سازه
57607
رنگ
57608
شرح پروژه
57609
مدت زمان اجرای پروژه
57610
روز
هفته
ماه
سال
عکس کوچک 1
57611
عکس کوچک 2
57612
عکس کوچک 3
57613
عنوان
57614
توضیحات
57615
عکس اورجینال
61429
موقعیت مکانی
91002
معمار
91003
طراح
91004
کارفرما
91005
مقیاس
91006
کوچک
متوسط
یزرگ
سازنده
91007
جوایز
91008
عکاس
91009
ناظر
91010
وضعیت ساخت
91011
به اتمام رسیده
ایده
در حال تکمیل
در دست ساخت
طراحی سازه
91012
همکاران طراحی
91013
ایده پرداز
91014
تیم طراحی
91015
طراحی گرافیکی
91016
مهندسی
91017
مدیر اجرایی
91018
ساخت و ساز
91019
مشاوران
91020
مدیر ساختمان
91021
طراح نورپردازی
91022
همکاران
91023
مشاور نظری معماری
91024
تاسیسات مکانیکی
91025
تاسیسات الکتریکی
91026
مشاور مکانیکی
91027
بودجه
91028
ویدیو
91029