میله هالتر
PropertyID
Property
Description
نام میله هالتر
33080
برند میله هالتر
33081
مدل میله هالتر
33082
نوع میله هالتر
33083
فیکس
ساعد
اسکوات ایمنی
میله EZ (هالتر خم)
Swiss Bar
tricep bar
Trap Bar (Hex Bar)
خمیده (قوسی)
دمبل
استاندارد
المپیکی
جنس میله
33084
گروه رنگی
33085
خاکستری
طلایی
نقره ای
قهوه ای
سرمه ای
زرشکی
بنفش
آبی
سبز
نارنجی
زرد
صورتی
قرمز
سیاه
سفید
رنگ بدنه
33086
طول میله (سانتی متر)
33087
قطر میله (میلی متر)
33088
قطر آستین هالتر (میلی متر)
33089
وزن میله (کیلوگرم)
33090
حداکثر ظرفیت تحمل وزنه (کیلوگرم)
33091
ویژگی ها و امکانات
33092
آستین دار
مجهز به گیره هالتر
قابل تنظیم
گارانتی
33093
خیر
بله
مدت زمان گارانتی
33094
روز
هفته
ماه
سال
شرایط گارانتی
33095
گواهی های تولید
33096
توضیحات بیشتر
33097
عکس کوچک 1
33098
عکس کوچک 2
33099
عکس کوچک 3
33100
عنوان
33101
توضیحات
33102
عکس اورجینال
55297
قیمت
90478
ویدیو
90479