پروژه پتینه سقفی و دیواری
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
33029
تاریخ انجام
33030
محل پروژه
33031
نوع پروژه
33032
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
33033
بازسازی
نوع پتینه
33034
سقفی
دیواری
سبک پتینه
33035
مدرن
کلاسیک
برجسته
دکوراتیو
مدل پتینه
33036
ابعاد ( سانتی متر )
33037
رنگ
33038
شرح پروژه
33039
مدت زمان اجرای پروژه
33040
روز
هفته
ماه
سال
عکس کوچک 1
33041
عکس کوچک 2
33042
عکس کوچک 3
33043
عنوان
33044
توضیحات
33045
عکس اورجینال
55295