تخمه کدو
PropertyID
Property
Description
نام تخمه کدو
28932
برند تخمه کدو
28933
کارخانه تولید کننده
28934
نوع تخمه کدو
28935
گوشتی
مرمری
مشهدی
قلمی
نوع پردازش
28936
بوداده
خام
افزودنی ها
28937
مقدار انرژی در 100 گرم (کیلو کالری)
28938
مجموع کربوهیدرات در 100 گرم (گرم)
28939
مجموع چربی در 100 گرم (گرم)
28940
مقدار کلسترول در 100 گرم (میلی گرم)
28941
مقدار پروتئین در 100 گرم (گرم)
28942
ویتامین ها
28943
A
C
D
E
K
F1
B1
B2
B3
B5
B6
B9
B12
مواد معدنی
28944
منیزیم
کلسیم
آهن
فسفر
سدیم
پتاسیم
روی
منگنز
مجموع ویتامین در 100 گرم (میلی گرم)
28945
مقدار مواد معدنی در 100 گرم (میلی گرم)
28946
ویژگی
28947
بدون پوست
بدون نمک
فاقد رنگ
فاقد رطوبت
ارگانیک
بدون کلسترول
نوع بسته بندی
28948
سلفون / پلاستیک
ساشه
پاکت کاغذی
متالایز
وزن بسته بندی
28949
گرم
کیلوگرم
نحوه نگهداری
28950
تاییدیه یا گواهینامه
28951
توضیحات بیشتر
28952
عکس کوچک 1
28953
عکس کوچک 2
28954
عکس کوچک 3
28955
عنوان
28956
توضیحات
28957
عکس اورجینال
55173