خدمات پله
PropertyID
Property
Description
جنس پله
23575
سنگ
شیشه
چوب
استیل
پی وی سی
بتن
آلومینیوم
پلی وود
چوب پلاستیک
جنس هند ریل
23576
استیل
چوب
پی وی سی
سنگ
شیشه
آلومینیوم
پلی وود
چوب پلاستیک
جنس نرده
23577
استیل
چوب
پی وی سی
سنگ
شیشه
آلومینیوم
پلی وود
چوب پلاستیک
جنس پایه نرده
23578
استیل
چوب
پی وی سی
شیشه
آلومینیوم
پلی وود
چوب پلاستیک
جنس حفاظ
23579
استیل
چوب
پی وی سی
سنگ
شیشه
آلومینیوم
پلی وود
چوب پلاستیک
فرم راه پله
23580
مارپیچ
گرد
I شکل
U شکل
L شکل
Z شکل
G شکل
C شکل
شامل
23581
پله اضافی
پا گرد
قطعات نصب
هندریل
کف کوب دیواری
درپوش
پایه نرده
زانوی متحرک
كفشک نرده
نرده بالكن
نرده خارجی
نرده داخلی
رنگ پله
23582
رنگ نرده
23583
رنگ حفاظ
23584
ویژگی
23585
نورپردازی
ضدخش
قابلیت جمع شو
مقاوم در مقابل ضربه
مقاوم در مقابل تغییرات حرارتی
مقاوم در برابر فرسودگی
مقاوم در مقابل نور خورشید
مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی
مقاوم در برابر سرما
مقاوم در برابر گرما
مقاوم در برابر ترک خوردن
توضیحات
23586
عکس کوچک 1
23587
عکس کوچک 2
23588
عکس کوچک 3
23589
عنوان
23590
توضیحات
23591
نام خدمات
29999
عکس اورجینال
55023