پروژه سکوبندی
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
22822
تاریخ انجام
22823
محل پروژه
22824
نوع پروژه
22825
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
22826
بازسازی
نوسازی
نوع سکوبندی
22827
یکطرفه
دوطرفه
شامل
22828
چشم شوی
انواع شیر آلات ازمایشگاهی
کمد نگهداری کپسول
کمد نگهداری مواد
میز توزین
هود شیمی
هود لامینار
هود سقفی
هود میکروبی
هود بازویی
هود PCR
کابینت ایستاده
کابینت دیواری
تصفیه کننده‌های آلودگی (اسکرابر)
قفسه دیواری
کابین مواد
سینک و کاپ سینک
سکوهای آزمایشگاهی
کابین سیلندر
میز ترازو
ملزومات سکوبندی آزمایشگاهی
ملزومات حمل و نقل آزمایشگاهی
پارتیشن
مبلمان اداری آزمایشگاه
دوش اضطراری
میز وسط و کناری
فن
مساحت کاری (متر مربع)
22829
رنگ
22830
شرح پروژه
22831
مدت زمان اجرای پروژه
22832
روز
هفته
ماه
سال
عکس کوچک 1
22833
عکس کوچک 2
22834
عکس کوچک 3
22835
عنوان
22836
توضیحات
22837
عکس اورجینال
54998