چاشنی پودری
PropertyID
Property
Description
نام چاشنی پودری
21528
برند
21529
کارخانه تولید کننده
21530
موارد مصرف
21531
رطوبت (درصد)
21532
ویژگی ها
21533
بهداشتی
فاقد آلودگی
ارگانیک
بسته بندی شده با دستگاه های اتوماتیک
بدون رنگ مصنوعی
بدون مواد افزودنی
نوع بسته بندی
21534
جعبه
سلفون
قوطی فلزی
ظرف پلاستیکی / پت
ظرف شیشه ای
وکیوم
ساشه
پاکت
فله ای (باز)
نحوه نگهداری
21535
تاییدیه یا گواهینامه
21536
توضیحات بیشتر
21537
عکس کوچک 1
21538
عکس کوچک 2
21539
عکس کوچک 3
21540
عنوان
21541
توضیحات
21542
عکس اورجینال
54967