آب آشامیدنی
PropertyID
Property
Description
نام آب آشامیدنی
18493
برند آب آشامیدنی
18494
کارخانه تولید کننده
18495
نوع آب آشامیدنی
18496
آب معدنی
آب چشمه
آب تصفیه شده
آب گاز دار
حجم
18497
لیتر
میلی ایتر
مواد معدنی ( میلی گرم / لیتر)
18498
منیزیم
کلسیم
آهن
فسفر
سدیم
پتاسیم
روی
منگنز
ید
مس
ارسنيك
باريم
كادميم
كرم
فلوئور
سرب
جيوه
نيكل
سيانيد
سلنيوم
ترکیبات شیمیایی ( میلی گرم / لیتر)
18499
سولفات
نیترات
نيتريت
کلراید
فلوراید
بورات
هیدروژن کربنات
TDS
18500
PH
18501
نوع عرضه
18502
تک
بسته
نوع بسته بندی
18503
بطری
لیوانی
گالن
تعداد در یک بسته
18504
ویژگی ها
18505
گازدار
گاززدايي شده
درب فیلیپ تاپ
نحوه نگهداری
18506
تاییدیه یا گواهینامه
18507
توضیحات بیشتر
18508
عکس کوچک 1
18509
عکس کوچک 2
18510
عکس کوچک 3
18511
عنوان
18512
توضیحات
18513
عکس اورجینال
54884