برنج
PropertyID
Property
Description
نام برنج
16847
برند
16848
کارخانه تولید کننده
16849
نوع برنج
16850
طارم
طارم استخوانی
طارم دم سیاه
دم سیاه
دم سیاه استخوانی
هاشمی
دودی
شیرودی
باسماتی
شربتی
وحشی
بینام
گرده
چمپا
نوگرانی
استخوانی
صدری
سنگ طارم
سرد طارم
سرخه محلی
طارم محلی
خزر
کادوس
ندا
گلوتنی
گیل
سپید رود
یاسمن
سایز دانه
16851
دانه بلند
دانه کوتاه
نیم دانه (شکسته)
رنگ برنج
16852
سفید
زرد
قهوه ای
سیاه
قرمز
کرم
نوع بافت دانه برنج
16853
نرم
سخت
میانگین طول دانه (میلی متر)
16854
درصد نسبی دانه شکسته
16855
درصد رطوبت
16856
درصد مواد افزودنی
16857
درصد سبوس دانه
16858
سال برداشت
16859
ویژگی
16860
معطر
چین دوم
کشت دوم
ارگانیک
افزایش حجم دانه (ری برنج)
نو و تازه
کهنه
خشک
نم دار (مرطوب)
یک دست (یکنواخت)
کشت بدون کود
کشت بدون سموم
نوع بسته بندی
16861
زیپ کیپ
سلفون / نایلون
کیسه
جعبه
فله ای
نحوه نگهداری
16862
تاییدیه یا گواهینامه
16863
توضیحات بیشتر
16864
عکس کوچک 1
16865
عکس کوچک 2
16866
عکس کوچک 3
16867
عنوان
16868
توضیحات
16869
عکس اورجینال
54826