ادویه
PropertyID
Property
Description
نام ادویه
16688
برند
16689
کارخانه تولید کننده
16690
نوع ادویه
16691
پودری
غیر پودری
موارد مصرف
16692
ویژگی
16693
بهداشتی
فاقد آلودگی
ارگانیک
بسته بندی شده با دستگاه های اتوماتیک
نوع بسته بندی
16694
جعبه
سلفون
قوطی فلزی
قوطی پلاستیکی / پت
قوطی شیشه ای
پاکتی
فله ای (باز)
خواص
16695
نحوه نگهداری
16696
تاییدیه یا گواهینامه
16697
توضیحات بیشتر
16698
عکس کوچک 1
16699
عکس کوچک 2
16700
عکس کوچک 3
16701
عنوان
16702
توضیحات
16703
عکس اورجینال
54820