گوشت قرمز
PropertyID
Property
Description
نام گوشت قرمز
16406
برند گوشت قرمز
16407
کارخانه تولید کننده
16408
نوع گوشت قرمز
16409
گاو
گوساله
گاوميش
گوسفند
بره
شتر
نوع عرضه
16410
بسته بندی شده
بسته بندی نشده
آنالیز فرآورده
16411
ران
سردست
راسته
ماهیچه
قلوه گاه
فیله
گردن
دم
قلم
دنبالچه
شکل ظاهری
16412
بیفتک
چرخکرده
خورشتی
تیکه ای
استیک
محدوده دمای نگهداری (درجه سانتیگراد)
16413
عمر ماندگاری
16414
نوع بسته بندی
16415
معمولی
در خلاء
در اتمسفر اصلاح شده
ویژگی ها
16416
تازه
منجمد
با استخوان
بدون استخوان
بدون چربی
با چربی
بدون مواد نگهدارنده و افزودنی ها
وزن
16417
گرم
کیلوگرم
تاییدیه یا گواهینامه
16418
توضیحات بیشتر
16419
عکس کوچک 1
16420
عکس کوچک 2
16421
عکس کوچک 3
16422
عنوان
16423
توضیحات
16424
عکس اورجینال
54810