شکر
PropertyID
Property
Description
نام شکر
14846
برند شکر
14847
نوع شکر
14848
سفید
قهوه ای
سرخ
کاراملیزه
ماده اولیه
14849
نیشکر
چغندر قند
میوه
اندازه دانه
14850
خیلی ریز
ریز
درشت
متبلور (کریستالی)
مقدار انرژی در 100 گرم (کیلو کالری)
14851
مجموع کربوهیدرات در 100 گرم (گرم)
14852
ویژگی
14853
ارگانیک
رژیمی
معطر
رنگی
تصفیه شده
دوبار تصفیه شده
سانتریفوژ شده
پودر شده
خام
نوع بسته بندی
14854
سلفونی
کیسه ای / گونی
ظرف پت
پاکتی
فله ای (باز)
نحوه نگهداری
14855
تاییدیه یا گواهینامه
14856
توضیحات بیشتر
14857
عکس کوچک 1
14858
عکس کوچک 2
14859
عکس کوچک 3
14860
عنوان
14861
توضیحات
14862
عکس اورجینال
54764