خدمات اجرای سقف کاذب
PropertyID
Property
Description
نوع سقف
14826
یکپارچه
مشبک
گریلیوم
دامپا
لوکسالون
جنس
14827
پی وی سی
گچ
آکوستیک
آلومینیوم
طلق (پلی کربنات)
شیشه
چوب
فایبر گلاس
فلز
ام دی اف
سیمان
کاربرد
14828
اداری
تجاری
مسکونی
توضیحات
14829
عکس کوچک 1
14830
عکس کوچک 2
14831
عکس کوچک 3
14832
عنوان
14833
توضیحات
14834
نام خدمات
22615
عکس اورجینال
54762