شربت
PropertyID
Property
Description
نام شربت
13171
برند
13172
کارخانه تولید کننده
13173
نوع
13174
تغلیظ شده (کنسانتره)
پودر شربت فوری
دسته بندی ماده اولیه
13175
سبزیجات
میوه
طعم اصلی
13176
ترکیبات
13177
شیوه مصرف
13178
ویژگی ها
13179
فاقد گلوتن
دارای سدیم کم
فاقد سدیم
فاقد شکر
فاقد چربی اشباع شده
دارای چربی کم
فاقد چربی
بدون مواد نگهدارنده و افزودنی ها
ارگانیک
طبیعی
نوع بسته بندی
13180
پاکتی
قوطی
گالن
بطری شیشه ای
بطری پلاستیکی
نحوه نگهداری
13181
تاییدیه یا گواهینامه
13182
توضیحات بیشتر
13183
عکس کوچک 1
13184
عکس کوچک 2
13185
عکس کوچک 3
13186
عنوان
13187
توضیحات
13188
عکس اورجینال
54704