پروژه سقف کاذب
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
13034
تاریخ انجام
13035
محل پروژه
13036
نوع سقف
13037
یکپارچه
مشبک
گریلیوم
دامپا
لوکسالون
جنس
13038
پی وی سی
گچ
آکوستیک
آلومینیوم
طلق (پلی کربنات)
شیشه
چوب
فایبر گلاس
فلز
ام دی اف
سیمان
مساحت (مترمربع)
13039
کاربرد
13040
اداری
تجاری
مسکونی
نوع پروژه
13041
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
13042
بازسازی
نوسازی
شرح پروژه
13043
مدت زمان اجرای پروژه
13044
روز
هفته
ماه
سال
عکس کوچک 1
13045
عکس کوچک 2
13046
عکس کوچک 3
13047
عنوان
13048
توضیحات
13049
عکس اورجینال
54702