زمین
PropertyID
Property
Description
نام زمین
12903
منطقه
12904
آدرس پستی
12905
مساحت دقیق زمین
12906
مساحت حدودی زمین
12907
کمتر از 100 متر
100تا200
200تا300
300تا400
400تا500
500تا1هزار متر
1هزار تا 3 هزار
3هزار تا 5 هزار
5هزار تا 10 هزار
بیش از 1 هکتار
زیر بنای زمین
12908
کمتر از 100 متر
100تا200
200تا300
300تا400
400تا500
500تا1هزار متر
1هزار تا 3 هزار
3هزار تا 5 هزار
5هزار تا 10 هزار
بیش از 1 هکتار
تعداد بر
12909
وضعیت جغرافیایی
12910
شمالی
جنوبی
شرقی
غربی
موقعیت مکانی
12911
خیابان اصلی
خیابان فرعی
بر خیابان
کنار بزرگراه
بن بست
در گذر مشجر
در نزدیکی پارک
کوچه
تعداد خط تلفن
12912
نوع سند
12913
بدون سند
شخصی
مسکونی
اوقافی
شش دانگ منگوله دار
اداری
صنعتی
تجاری
قولنامه ای
بنیادی
تعاونی
فرمان امام
مشاع
سرقفلی
در دست اقدام
وکالتی
تفکیکی
کاربری کنونی
12914
کاربری پیشنهادی
12915
عرض گذر (متر)
12916
متراژ بر زمین (متر)
12917
طول بر اصلی (متر)
12918
طول ضلع شمالی (متر)
12919
طول ضلع جنوبی (متر)
12920
طول ضلع شرقی (متر)
12921
طول ضلع غربی (متر)
12922
تعداد حلقه چاه
12923
شیب زمین
12924
مساحت قابل ساخت دارای جواز (مترمربع)
12925
طبقات قابل ساخت دارای جواز
12926
امکانات
12927
آب
آب کشاورزی
برق
برق سه فاز
برق صنعتی
گاز
لوله کشی آب
لوله کشی گاز
انشعاب فاضلاب
دیوارکشی
نگهبان
جاده آسفالت
جاده خاکی
جاده اختصاصی
راه مجزا
درختان میوه
درختان جنگلی
دارای سوله
عقب نشینی
سیستم آب پاش
شرایط
12928
وام
دارای جواز ساخت
امتیاز چاه
توضیحات
12929
عکس کوچک 1
12930
عکس کوچک 2
12931
عکس کوچک 3
12932
عنوان
12933
توضیحات
12934
طول جغرافیایی
13372
عرض جغرافیایی
13373
شماره آگهی
29976
عکس اورجینال
54700