پروژه آسانسور هیدرولیک
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
11590
تاریخ اجرا
11591
محل اجرا
11592
مدت زمان اجرای پروژه
11593
روز
هفته
ماه
سال
محصولات به کار رفته
11594
کل ارتفاع قابل حرکت (متر)
11595
محل نصب آسانسور
11596
داخل ساختمان
خارج ساختمان
نوع درب کابین
11597
اتوماتیک
بدون درب
نوع درب طبقه
11598
لولایی
اتوماتیک
جنس درب کابین
11599
استیل
چوب
آهن
شیشه
جنس درب طبقات
11600
استیل
چوب
آهن
شیشه
جنس بدنه کابین
11601
استیل
چوب
آهن
شیشه
جنس کفی
11602
آهن
آلومینیوم
استیل
پارکت
کفپوش
سرعت آسانسور (متر بر ثانیه)
11603
ظرفیت آسانسور (کیلوگرم)
11604
محل قرارگیری موتورخانه
11605
بالا
پایین
بدون موتورخانه
ابعاد داخلی کابین (طول x عرض) (سانتی متر)
11606
شرح پروژه
11607
عکس کوچک 1
11608
عکس کوچک 2
11609
عکس کوچک 3
11610
تست
48216
test
test2
test3
عکس اورجینال
54668