زیتون
PropertyID
Property
Description
نام زیتون
10693
نوع زیتون
10694
زیتون سبز
زیتون سیاه
زیتون نیمه رسیده
برند زیتون
10695
کارخانه تولید کننده
10696
افزودنی ها
10697
ویژگی ها
10698
بدون هسته
مغز دار
تلخ
فرآوری شده
فرآوری نشده
اسلایس
پاستوریزه
ارگانیک
بدون مواد نگهدارنده
نوع بسته بندی
10699
قوطی فلزی
وکیوم شده
قوطی شیشه ای
دوی پک
ظرف پلاستیکی
نحوه نگهداری
10700
تاییدیه یا گواهینامه
10701
توضیحات بیشتر
10702
عکس کوچک 1
10703
عکس کوچک 2
10704
عکس کوچک 3
10705
عنوان
10706
توضیحات
10707
عکس اورجینال
54639