دوغ
PropertyID
Property
Description
نام دوغ
10162
نوع دوغ
10163
گازدار
بدون گاز
کفیر
محلی
طعم
10164
برند دوغ
10165
کارخانه تولید کننده
10166
ترکیبات
10167
انرژی (کیلوکالری)
10168
چربی (گرم)
10169
کربوهیدرات (گرم)
10170
پروتئین (گرم)
10171
نمک (گرم)
10172
ویژگی
10173
پاستوریزه
استرلیزه
هموژنیزه
بدون افزودنی
بدون نگهدارنده
رژیمی
کم چرب
پر چرب
بدون چربی
بی نمک
ترش
حرارت دیده
نوع بسته بندی
10174
بطری پلاستیکی
بطری شیشه ای
قوطی لیوانی
نایلونی/کیسه ای
پاکتی
زمان ماندگاری
10175
شرایط نگهداری
10176
تاییدیه یا گواهینامه
10177
توضیحات بیشتر
10178
عکس کوچک 1
10179
عکس کوچک 2
10180
عکس کوچک 3
10181
عنوان
10182
توضیحات
10183
عکس اورجینال
54624