غرفه
PropertyID
Property
Description
نام غرفه
7250
basiscore
7251
تعداد آگهی داغ
7252
تعداد آگهی ویژه محصول در نمایشگاه
7253
امکانات
7254
امکان ضمیمه کردن فایل به یک محصول
اطلاعات کلی محصول و شرکت
امکان جستجو در کل محصولات
امکان جستجو در یک دسته بندی از محصولات
توصیه خرید، محصولات مرتبط برای یک محصول
7255
پشتیبانی فنی (ساعت)
7256
accounting
7257
حداکثر تعداد عکس ها
7258
gallery
7259
hosting
7260
ticketing
7261
عنوان
7720
توضیحات
7721
عکس کوچک 1
8317
عکس کوچک 2
8318
عکس کوچک 3
8319
نوع غرفه
33997
عکس اورجینال
54540
توضیحات بیشتر
72835
test
89036
_fix