زمین

مشخصات
Property Description
عنوان
منطقه
آدرس پستی
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
مساحت دقیق زمین
مساحت حدودی زمین کمتر از 100 100تا200 200تا300 300تا400 400تا500 500تا1هزار متر 1هزار تا 3 هزار 3هزار تا 5 هزار 5هزار تا 10 هزار بیش از 1 هکتار
زیر بنای خانه ویلایی کمتر از 100 100تا200 200تا300 300تا400 400تا500 500تا1هزار متر 1هزار تا 3 هزار 3هزار تا 5 هزار 5هزار تا 10 هزار بیش از 1 هکتار
وضعیت جغرافیایی شمالی جنوبی شرقی غربی
موقعیت واقع در خیابان اصلی خیابان فرعی بر خیابان کنار بزرگراه بن بست در گذر مشجر در نزدیکی پارک واقع در کوچه
تعداد خط تلفن
کاربری کنونی
کاربری پیشنهادی آپارتمان
عرض گذر
متراژ بر زمین
طول بر اصلی
طول ضلع شمالی
طول ضلع جنوبی
طول ضلع شرقی
طول ضلع غربی
تعداد محفظه های رنگ
شیب زمین
مساحت قابل ساخت دارای جواز
طبقات قابل ساخت دارای جواز
امکانات آب آب کشاورزی برق برق سه فاز برق صنعتی گاز لوله کشی آب لوله کشی گاز انشعاب فاضلاب دیوار کشی شده نگهبان جاده آسفالت جاده خاکی جاده اختصاصی راه مجزا درختان میوه درختان جنگلی دارای سوله عقب نشینی سیستم آب پاش
شرایط وام جواز ساخت امتیاز چاه
توضیحات
عکس کوچک 1
عکس کوچک 2
عکس کوچک 3
عکس اورجینال